Börja med Boxning

Tävla

Motionera

Tävla som motionär

Det har via SVT framkommit oroväckande uppgifter om missförhållanden inom boxningen i Sverige och vi i NBK Akilles vill göra ett tydligt avståndstagande från de fenomen som belyses i granskningen. Vi vet att vi inte ensamma i vår ståndpunkt och vi vet att det finns många goda krafter som verkar inom sporten. Sexism, machokultur och maktspel motverkar vårt syfte och vi kommer alltid arbeta för en jämlik och jämställd sport.

 ”Syftet med verksamheten är att få ungdomar att växa som människor, ta ansvar, visa hänsyn och hjälpa och stödja varandra. ” – ur NBK Akilles policy

NBK Akilles har länge arbetat aktivt för en inkluderande idrott där alla ges samma möjlighet att nå sina drömmar. Vi är övertygade vi skapar de bästa boxarna genom att först bygga trygga, starka individer som förstår vikten av integritet och respekt. Vem du är och vart du kommer ifrån när du börjar din resa är av mindre vikt, det är målet och resan dit som till slut definierar vem du är och vilket steg du kan ta därifrån.

”Verksamheten bygger på demokrati och deltagande. Vår policy och grundidé är att verksamheten skall präglas av alla människors lika värde vilket innebär att åsikter och attityder ska genomsyras av respekt för den enskilda individen och klubbkamraterna.

Verksamheten ska främja jämlikhet mellan kulturer samt jämställdhet mellan könen.” - ur NBK Akilles policy

Oavsett ursprung, oavsett kön, oavsett religion, oavsett sexuell läggning ska en boxare i trygghet kunna utvecklas både i och utanför ringen. Det kräver lika mycket svett, vi blöder lika mycket och det är samma utmaningar i både fysisk och psykisk prestation. Oavsett.

”Verksamheten skall även ge vuxna med boxningsintresse, eller intresse av att arbeta med organiserad ungdomsverksamhet, möjlighet att deltaga i detta arbete.” - ur NBK Akilles policy

Vår tränargrupp använder ledorden Ansvar, Hängivenhet, Attityd samt Respekt i sitt arbete och vi har i vår tränarmanual definierat en tränares syfte som att främja boxarnas utveckling både i och utanför ringen. Förtroendet mellan en boxare och dess tränare blir många gånger både djupt och långvarigt. Att missförbruka ett sådant förtroende är ett oerhört svek mot individen, men även föreningen och alla dess medlemmar.

 

Länk till SVT:s inslag hittar ni här