Börja med Boxning

Tävla

Motionera

Tävla som motionär

Det har via SVT framkommit oroväckande uppgifter om missförhållanden inom boxningen i Sverige och vi i NBK Akilles vill göra ett tydligt avståndstagande från de fenomen som belyses i granskningen. Vi vet att vi inte ensamma i vår ståndpunkt och vi vet att det finns många goda krafter som verkar inom sporten. Sexism, machokultur och maktspel motverkar vårt syfte och vi kommer alltid arbeta för en jämlik och jämställd sport.

 ”Syftet med verksamheten är att få ungdomar att växa som människor, ta ansvar, visa hänsyn och hjälpa och stödja varandra. ” – ur NBK Akilles policy

NBK Akilles har länge arbetat aktivt för en inkluderande idrott där alla ges samma möjlighet att nå sina drömmar. Vi är övertygade vi skapar de bästa boxarna genom att först bygga trygga, starka individer som förstår vikten av integritet och respekt. Vem du är och vart du kommer ifrån när du börjar din resa är av mindre vikt, det är målet och resan dit som till slut definierar vem du är och vilket steg du kan ta därifrån.

”Verksamheten bygger på demokrati och deltagande. Vår policy och grundidé är att verksamheten skall präglas av alla människors lika värde vilket innebär att åsikter och attityder ska genomsyras av respekt för den enskilda individen och klubbkamraterna.

Verksamheten ska främja jämlikhet mellan kulturer samt jämställdhet mellan könen.” - ur NBK Akilles policy

Oavsett ursprung, oavsett kön, oavsett religion, oavsett sexuell läggning ska en boxare i trygghet kunna utvecklas både i och utanför ringen. Det kräver lika mycket svett, vi blöder lika mycket och det är samma utmaningar i både fysisk och psykisk prestation. Oavsett.

”Verksamheten skall även ge vuxna med boxningsintresse, eller intresse av att arbeta med organiserad ungdomsverksamhet, möjlighet att deltaga i detta arbete.” - ur NBK Akilles policy

Vår tränargrupp använder ledorden Ansvar, Hängivenhet, Attityd samt Respekt i sitt arbete och vi har i vår tränarmanual definierat en tränares syfte som att främja boxarnas utveckling både i och utanför ringen. Förtroendet mellan en boxare och dess tränare blir många gånger både djupt och långvarigt. Att missförbruka ett sådant förtroende är ett oerhört svek mot individen, men även föreningen och alla dess medlemmar.

 

Länk till SVT:s inslag hittar ni här

Äntligen! Vår utomhusträning har tagit sig igenom hagel, regn och lättare stormar men nu är värmen här! Vi fortsätter som föregående vecka med utomhusträning för boxningsskolan och motionsgrupp och med vissa pass inomhus för matchboxarna.

Boxningsskolan fortsätter till och med V24, sedan är det sommarlov. Eventuellt kommer vi kunna erbjuda någon form av träning för alla som inte tar sig bort från stan i sommar men ingenting är klart där.

Ni missa väl inte att NBK Akilles är arrangör för U/J-SM senare i vinter? Det går att läsa här.

 

Boxningsskolan: Måndagar och torsdagar 17:30 i Folkparken vid Sibyllan.

Motionsboxning: Onsdagar 17:30 och Lördagar 11:00 i Folkparken vid Sibyllan.

Match och Utvecklingsgrupp: Måndag, tisdag, torsdag 18:45 utanför lokalen. Onsdagar och Lördagar tillsammans med Motionsboxningen i Folkparken. Söndagar 10:45 utanför Lokalen.

Efter diskussioner med Järvens Äldreboende och Regionens Smittskyddskontakt har Styrelsen beslutat att det åter är ok att använda Boxningspalatset på Värmlandsgatan 16 för träning. Detta kommer dock med en rad begränsningar där den kanske främsta är att detta endast gäller för stängda grupper. Boxningsskolan och Motionärerna kommer att fortsätta träna utomhus de kommande veckorna medan Match- och Diplomgrupp kommer göra ett antal pass inomhus.

Detta gäller från och med 2020-05-25:
* Det är ok att nyttja lokalen att träna i.
* Lokalen nås endast via Garageingången. Samling utanför 15 minuter innan pass.
* Max 20 personer i lokalen, tränare inkluderat.
* Endast tränande och tränare i lokalen. Inga kompisar eller föräldrar kan följa med.
* Ingen dusch eller omklädning sker i lokalen.
* Endast egen utrustning används! NBK Akilles lånar inte ut någon utrustning!
* All utrustning spritas innan och efter pass.
* Är det fler pass på samma dag ska det finnas gott om tid mellan passen. Riktvärde 30 minuter.

Det innebär att vårt schema nu ser ut enligt nedan:

Boxningsskolan: Måndagar och torsdagar 17:30 i Folkparken vid Sibyllan.

Motionsboxning: Onsdagar 17:30 och Lördagar 11:00 i Folkparken vid Sibyllan.

Match och Utvecklingsgrupp: Måndag, tisdag, torsdag 18:45 utanför lokalen. Onsdagar och Lördagar tillsammans med Motionsboxningen i Folkparken. Söndagar 10:45 utanför Lokalen.

I Match och Utvecklingsgrupp räknas nu de boxare som deltagit under våra uteträningar. Har du varit borta de senaste 8 veckorna kan vi tyvärr inte släppa in dig i lokalen.

Kontakta Styrelsen för eventuella frågor.

Vi går in i andra halvan av maj månad och vi hoppas nu på ett stabilare och varmare väder till våra träningar. På torsdag är det Kristi himmelfärdsdag och därmed träningsledigt för NBK Akilles. I övrigt kör vi på som tidigare, i Folkparken bakom sibyllan. Stanna hemma om du är sjuk!

Måndag (Teknik/Fys): 17:30
Onsdag (Fys): 17:30
Lördag: (Fys): 11:00

Väl mött önskar NBK Akilles!