Sedan den 12:e mars har NBK Akilles valt att först förlägga all träning utomhus och sedan i somras har vi använt garageingången för att undvika vår trappuppgång i och med besöksförbudet på äldreboenden. I och med att besöksförbudet lyftes den första oktober har vi planerat för att kunna återvända till vår normala entré och nu, den 12:e oktober är det möjligt!

Samma regler gäller i övrigt och boxare som väntar på sitt pass får göra det i trapphuset utanför vår dörr. Vi förutsätter att att våra medlemmar förstår att vi uppträder med respekt gentemot övriga hyresgäster genom att gå direkt till vår egen lokal i ordnad form.

Koden är alltså åter i bruk, fråga din tränare om du inte kan den!

Viktig information under Corona!

* Inga handskar eller huvudskydd lånas ut under våra pass. Du måste ha egen utrustning!
* Handsprit finns alltid att tillgå i lokalen.
* Ingen omklädning sker i lokalen. Kom ombytt och duscha hemma.
* Max 20 personer på passen.
* Endast tränare och tränande i lokalen. Alltså inga föräldrar eller kompisar.
* Lokalen ska vara tom innan nästa pass.