Börja med Boxning

Tävla

Motionera

Tävla som motionär

I ett led att öka demokratisering och transparens beslutade NBK Akilles styrelse under gårdagen att möten ska sammanfattas och publiceras på hemsida och via våra Sociala medier. Vidare kommer även styrelsens möten att finnas synliga på vår klubbkalender (anmälningssida), genom detta hoppas vi att medlemmar som vill få sin röst hörd på ett enkelt sätt vet när beslut ska tas.

Gårdagens möte hölls via Zoom vilket innebar att endast en ledamot hade förhinder. Föregående protokoll granskades och kunde läggas till handlingarna. Styrelsen tog sedan ett antal beslut:

• Demokratisering, resultatet av beslutet läser du just nu.
• Budget 2021: Årests resultat kommer ligga till grund för kommande års budget. Det innebär att vi tar höjd för ytterligare ett Corona-år.
• Föreningens ekonomi är i ordning och Styrelsen är trygga med att vi klarar 2021.
• Löpande träningar: Vi fortsätter följa riktlinjer och rekommendationer från FHM, RF och SBF. Det innebär i skrivande stund, att den begränsade träning som nu råder fortsätter även efter den 24:e november.
• Styrelsen har under den förra månaden förlängt hyresavtalet med Hemsö. Det innebär att avtalet nu löper på fem år och att Ventilation kommer att installeras under våren 2021!

Ett tips för dom som är intresserade av ungdomsidrott är serien Idrottens Himmel och Helvete. Den finns på UR play att se.

Håll garden och håll avståndet!

Styrelsen NBK Akilles