Börja med Boxning

Tävla

Motionera

Tävla som motionär

I ett led att öka demokratisering och transparens beslutade NBK Akilles styrelse under gårdagen att möten ska sammanfattas och publiceras på hemsida och via våra Sociala medier. Vidare kommer även styrelsens möten att finnas synliga på vår klubbkalender (anmälningssida), genom detta hoppas vi att medlemmar som vill få sin röst hörd på ett enkelt sätt vet när beslut ska tas.

Gårdagens möte hölls via Zoom vilket innebar att endast en ledamot hade förhinder. Föregående protokoll granskades och kunde läggas till handlingarna. Styrelsen tog sedan ett antal beslut:

• Demokratisering, resultatet av beslutet läser du just nu.
• Budget 2021: Årests resultat kommer ligga till grund för kommande års budget. Det innebär att vi tar höjd för ytterligare ett Corona-år.
• Föreningens ekonomi är i ordning och Styrelsen är trygga med att vi klarar 2021.
• Löpande träningar: Vi fortsätter följa riktlinjer och rekommendationer från FHM, RF och SBF. Det innebär i skrivande stund, att den begränsade träning som nu råder fortsätter även efter den 24:e november.
• Styrelsen har under den förra månaden förlängt hyresavtalet med Hemsö. Det innebär att avtalet nu löper på fem år och att Ventilation kommer att installeras under våren 2021!

Ett tips för dom som är intresserade av ungdomsidrott är serien Idrottens Himmel och Helvete. Den finns på UR play att se.

Håll garden och håll avståndet!

Styrelsen NBK Akilles

Svenska Boxningsförbundet har under onsdagen beslutat att ställa in ett stort antal aktiviteter. Detta med bakgrund av de skärpta allmänna råden från Folkhälsomyndigheten. För NBK Akilles innebär det att SM för Ungdomar och Juniorer vilket vi var utsedda att arrangera 4:e till 6:e december inte blir av som planerat. 

NBK Akilles stödjer SBF:s beslut till fullo, det är idag orimligt både ur ett samhällsansvarsperspektiv men även sportsligt då eventuella deltagare har både olika, om några alls, möjligheter att förbereda sig.

NBK Akilles och SBF återkommer vid ett senare tillfälle om nytt datum för tävlingen, först ska vi dock alla hålla i, hålla ut och besegra pandemin.

Torsdagen 2020-10-29 kom nya riktlinjer gällande smittskyddsläget för Östergötland. NBK Akilles hörsamma dess genom att anpassa utbudet i våra träningar. Det innebär att från och med idag gäller följande:

Motionsboxning (Öppen grupp): Lördagspassen är inställda medan vi på onsdagar kommer erbjuda ”powerwalks” med stationer. Samling utanför vår entré.

Boxningsskolan (Öppen grupp): Endast deltagare födda 2005 fram till 2010 kan närvara på passen. Alltså inga föräldrar med yngre. Anmälan via hemsida gäller fortsatt.

Diplomgrupp (Stängd grupp): Då samtliga är födda 2005 eller senare fortsätter vi att hålla pass enligt schema.

Matchgrupp (Stängd grupp): Endast de 4 boxare som förbereder sig inför Ungdom/Junior SM kommer träna. Övriga som vill delta behöver visa upp ett positivt antikroppstest.

Boxningslek (Öppen grupp): Då träningen kräver närvaro av föräldrar ställer vi in dessa pass.

Skolboxning (Medlemsgrupp): Dessa pass är inställda.

Anmälningssidorna kommer uppdateras med denna information så snart som möjligt.

Kom ihåg:

* Inga handskar eller huvudskydd lånas ut under våra pass. Du måste ha egen utrustning!
* Handsprit finns alltid att tillgå i lokalen.
* Ingen omklädning sker i lokalen. Kom ombytt och duscha hemma.
* Max 20 personer på passen.
* Endast tränare och tränande i lokalen. Alltså inga föräldrar eller kompisar.
* Lokalen ska vara tom innan nästa pass.
* Stanna hemma om du är sjuk eller har symptom!

Ta hand om varandra!

Styrelsen / NBK Akilles

Sedan den 12:e mars har NBK Akilles valt att först förlägga all träning utomhus och sedan i somras har vi använt garageingången för att undvika vår trappuppgång i och med besöksförbudet på äldreboenden. I och med att besöksförbudet lyftes den första oktober har vi planerat för att kunna återvända till vår normala entré och nu, den 12:e oktober är det möjligt!

Samma regler gäller i övrigt och boxare som väntar på sitt pass får göra det i trapphuset utanför vår dörr. Vi förutsätter att att våra medlemmar förstår att vi uppträder med respekt gentemot övriga hyresgäster genom att gå direkt till vår egen lokal i ordnad form.

Koden är alltså åter i bruk, fråga din tränare om du inte kan den!

Viktig information under Corona!

* Inga handskar eller huvudskydd lånas ut under våra pass. Du måste ha egen utrustning!
* Handsprit finns alltid att tillgå i lokalen.
* Ingen omklädning sker i lokalen. Kom ombytt och duscha hemma.
* Max 20 personer på passen.
* Endast tränare och tränande i lokalen. Alltså inga föräldrar eller kompisar.
* Lokalen ska vara tom innan nästa pass.