Börja med Boxning

Tävla

Motionera

Tävla som motionär

För att deltaga i NBK Akilles verksamhet så krävs det att du är medlem i klubben.

Du är välkommen att provträna hos oss om du är nybörjare i NBK Akilles under 3 st. träningspass, därefter förväntar sig klubben att du betalar din medlemsavgift och träningsavgift om du vill fortsätta i föreningen.

Vill du bli medlem? Kontakta tränare eller representant från styrelsen i samband med träning, medlems- och träningsavgift betalas via vår hemsida.

Du kan även vara stödmedlem och betalar då endast medlemsavgiften till föreningen, då NBK Akilles är en ideel förening så är varje medlem av största betydelse för klubbens verksamhet!

- Att vara medlem i NBK Akilles innebär både förmåner och åtaganden där klubben står för följande kostnader för varje tränande/tävlande medlem:

* Tillgång till våra träningar.
* Startbok.
* Resor till och från tävlingar. 
* Logi under tävlingar (frukost ingår). 
* Anmälningsavgift för tävlingar. 
* Olycksfallsförsäkring.

Dessutom håller klubben med tränings/tävlingsutrustning såsom tävlingsdräkter, handskar, huvudskydd, hopprep...

Klubben förbehåller sig rätten att ta ut boxare till tävlingar och träningsläger och finns frågor om detta så hänvisas dessa till klubbens policy eller styrelsen.

- Varje tränande medlem förväntas själv betala:

* Sin medlemsavgift, 300 kr. 
* Sin träningsavgift, 500 kr per termin. 
* Sin egen mat vid resor utanför klubblokalen (exklusive eventuell frukost).

* För 600 kr blir hela familjen medlemmar i föreningen. Träningsavgifter betalas alltid individuellt.

Tränande medlemmar skall även vid träning ha egna träningsskor, shorts, linne/t-shirts, strumpor samt utrustning för dusch efter träning. Dessutom skall den tränande ha eget tandskydd.

Vid tävling förväntas den tävlande själv skaffa suspensoar, skor, lindor och tandskydd.